Hopcroft, John Edward

Text hesla

Hopcroft [-kroft], John Edward, 7. 10. 1939 Seattle, Wash. — americký informatik. R. 1964 – 67 pôsobil na Princetonskej univerzite v Princetone, 1967 profesor, 1987 – 92 vedúci oddelenia informatiky na Cornellovej univerzite v Ithace. Jeho výskum sa zameriava na teoretické aspekty využitia počítačov, najmä na analýzu algoritmov, formálne jazyky, teóriu automatov a grafové algoritmy. Spolu s R. E. Tarjanom vyvinul Hopcroftov a Tarjanov algoritmus a s R. M. Karpom Hopcroftov a Karpov algoritmus (obidva z oblasti teórie grafov). Spoluautor učebníc Návrh a analýza počítačových algoritmov (The Design and Analysis of Computer Algorithms, 1974), Úvod do teórie automatov, jazykov a výpočtov (Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 1979) a Dátové štruktúry a algoritmy (Data Structures and Algorithms, 1983). Nositeľ viacerých významných ocenení, napr. Turingovej ceny za úspechy pri návrhu a analýze algoritmov a dát (1986, s R. E. Tarjanom) a cien združenia IEEE (Harry H. Goode Memorial Award, 2005 a IEEE John von Neumann Medal, 2010).

Zverejnené v apríli 2010.

Hopcroft, John Edward [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hopcroft-john-edward