in honorem

Text hesla

in honorem [-nó-; lat.], aj in honore — na počesť, → honoris causa.

Text hesla

in honorem [-nó-; lat.], aj in honore — na počesť, → honoris causa.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

In honorem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-08-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/honorem