honestiores

Text hesla

honestiores [-tijórés; lat.] — vznešenejší; privilegovaná vrstva obyvateľov v Rímskej ríši od konca 2. stor. n. l. R. 212 bolo udelené občianske právo takmer všetkým slobodným obyvateľom Rímskej ríše (→ Constitutio Antoniniana). Na rozdiel od humiliores mohli honestiores zastávať celoštátne úrady a úrady v provinčných mestách. Mohli byť potrestaní nanajvýš vyhnanstvom, konfiškáciou majetku či deportáciou, nie telesnými trestami, ťažkými prácami ani trestom smrti.

Zverejnené v apríli 2010.

Honestiores [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/honestiores