Honce

Text hesla

Honce — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v západnej časti Rožňavskej kotliny na jej styku s Revúckou vrchovinou, 377 m n. m.; 352 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1318 ako Gunch, 1427 Gench, 1773 Gencs, Gencž, 1786 Gentsch, 1808 Gencs, Genč, 1863 – 1902 Gencs, 1907 – 13 Kisgencs, 1920 – 48 Genč, 1948 Honce.

Pôvodne banícka obec, od 16. stor. valašská. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, baníctvom, pálením uhlia a povozníctvom.

Stavebné pamiatky: klasicistický evanjelický a. v. kostol (1803) s neskorobarokovým oltárom z polovice 18. stor.

Do katastra Honiec zasahuje prírodná rezervácia Gerlašské skaly (vyhlásená 1981, rozloha 22 ha), súčasť Národného parku Slovenský kras, zameraná na ochranu skalných útvarov a jaskýň Plešivskej planiny a zachovaných pôvodných biocenóz s výskytom zriedkavých rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. septembra 2019.

Honce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/honce