homocerkná plutva

Text hesla

homocerkná plutva — súmerná chvostová plutva rýb s obidvoma približne rovnakými lalokmi, vyskytujúca sa napr. pri kaprovi.

Text hesla

homocerkná plutva — súmerná chvostová plutva rýb s obidvoma približne rovnakými lalokmi, vyskytujúca sa napr. pri kaprovi.

Zverejnené v apríli 2010.

Homocerkná plutva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/homocerkna-plutva