homeo-

Text hesla

homeo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom rovnaký, spoločný.

Text hesla

homeo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom rovnaký, spoločný.

Zverejnené v apríli 2010.

Homeo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/homeo