Holyhead

Text hesla

Holyhead [houlihed] — prístavné mesto v Spojenom kráľovstve vo Walese v unitárnom dištrikte Gwynedd na ostrove Holy Island; 12-tis. obyvateľov (2017). Priemysel hutnícky (hliníková huta s klesajúcim významom), lodný. Významná dopravná križovatka na trase Londýn – Dublin, osobný prístav. Prímorské kúpele.

Okolo 540 pred n. l. osídlené Rimanmi, pôvodne rímska pevnosť a vojenská námorná základňa. Mesto vybudované v 6. stor. okolo kostola Saint Cybi, od 1801 hlavný prístav na obchodovanie s Írskom, 1821 rozšírený, 1873 vybudovaná ochranná hrádza; mesto rozšírené v 2. pol. 19. stor.

Stavebné pamiatky: zvyšky rímskej pevnosti (okolo 300 n. l.), strážna veža Caer y Twr (4. stor. n. l.), kostol Saint Cybi (6. stor., prestavaný v 15. – 16. stor.), maják South Stack (1809), námorné múzeum (Holyhead Maritime Museum).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 23. júna 2019.

Holyhead [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holyhead