Holý, Ján

Text hesla

Holý, Ján, aj John A. Holy, 8. 2. 1922 Nová Baňa — slovenský novinár, spolkový pracovník v USA, manžel Niny Holej. R. 1948 emigroval, od 1949 žije v USA. Aktívne pôsobil v emigrantských spolkoch (Slovenský demokratický blok, Slovenské študijné stredisko, Svetový kongres Slovákov), 1975 – 2002 generálny tajomník Slovenskej ligy v Amerike. Redaktor americkoslovenskej tlače – časopisov Slovenský katolícky Sokol (1950 – 54) a Rozhľady (1956 – 59), od 1989 vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Slovák v Amerike. Redakčne sa podieľal na vydaní publikácie Slováci v Amerike (The Slovaks in America, 1978). Nositeľ Radu Ľ. Štúra II. triedy (1997).

Zverejnené v apríli 2010.

Holý, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holy-jan