Holumnica

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Holumnica — obec v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji v západnej časti Levočských vrchov, 594 m n. m.; 925 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1293 ako villa nova Lomonicha, 1329 Noglumnicha, 1361 Magna Lomnitz, 1773 Holemnicz, Holomnicz, Holumnitz, 1786 Holomnitz, Polumnitz, 1808 Holló Lomnicz, Hollomnitz, Holomnica, v rokoch 1863 – 1913 Hollólomnic, v roku 1920 Holumnica.

Patrila viacerým šľachtickým rodinám. V minulosti bola známa tkaním a bielením plátna, ale aj poľnohospodárstvom a povozníctvom.

Stavebné pamiatky: renesančný kaštieľ (17. stor., upravovaný v 18. – 20. stor.), rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (pôvodne gotický, prestavaný v 19. stor.), barokovo-klasicistický evanjelický kostol (1796 – 97), v katastri obce zrúcaniny goticko-renesančného Holumnického hradu (aj hrad Holumnica, v starších prameňoch aj Holumnický zámok), postaveného pravdepodobne na prelome 15. – 16. stor.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. júna 2023.

Holumnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holumnica