holubotvaré

Text hesla

holubotvaré, Columbiformes — rad z triedy vtáky (Aves). Holubotvaré majú malé až stredne veľké telo, dlhé končisté krídla, krátke nohy a malú hlavu s krátkym zobákom, sú veľmi dobré letce. Dospelým vtákom sa v hrvoli vytvára zvláštny syrovitý, mlieku podobný výživný sekrét, tzv. holubia kašička, ktorou kŕmia mláďatá. Holubotvaré sú zvyčajne suchozemské druhy, ktoré sa vyskytujú okrem polárnych oblastí Arktídy na celom svete. Patria sem dve výrazne odlišné čeľade: stepiarovité a holubovité.

Zverejnené v apríli 2010.

Holubotvaré [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holubotvare