Holubica

Text hesla

Holubica, Columba, Col — súhvezdie juž. oblohy u nás viditeľné v jesenných a zimných mesiacoch, vrcholí o polnoci zač. decembra 8° nad juž. obzorom. Predstavuje holubicu so zelenou ratolesťou z Noemovej archy zvestujúcu koniec potopy sveta.

Zverejnené v apríli 2010.

Holubica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holubica