holopédia

Text hesla

holopédia [gr.], Holopedium — rod kôrovcov z radu sidotvaré (Ctenopoda). Drobné vodné živočíchy (do 4 mm) vyskytujúce sa v paleoarktickej oblasti. Priehľadné telo (vidno len zložené oko) majú uložené vo veľkom takmer guľovitom želatínovom obale (schránke), z ktorého trčia len antény. Živia sa filtrovaním fytoplanktónu. Patrí sem 5 druhov, na Slovensku napr. žije v niektorých plesách Vysokých Tatier drobný, do 1,1 mm dlhý druh holopédia jazerná (Holopedium gibberum); jeho prítomnosť vo vode indikuje nízky obsah vápnika.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 21. mája 2019.

Holopédia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holopedia