holobazídium

Text hesla

holobazídium [gr.] — nedelené jednobunkové bazídium holobazídiových húb, ktoré môže byť sekundárne rozdelené, napr. pri radoch kuriatkotvaré (Cantharellales), trúdnikotvaré (Polyporales), hríbotvaré (Boletales) a pečiarkotvaré (Agaricales).

Zverejnené v apríli 2010.

Holobazídium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holobazidium