Holiša

Text hesla

Holiša, Galsa — obec v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji v juhovýchodnej časti Lučenskej kotliny pri rieke Ipeľ, 179 m n. m.; 643 obyvateľov, 48,1 % slovenskej, 43,1 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1246 ako Galsa, 1773 Galsa, 1786 Galscha, 1808, 1863 – 1902 Galsa, 1907 – 13 Ipolygalsa, 1920 Galša, 1927 – 38 Galša, Galsa, 1938 – 45 Ipolygalsa, 1945 – 48 Galša, Galsa, 1948 Holiša.

Hoci prvá zmienka o Holiši pochádza z 1246, obec je staršieho pôvodu. Patrila Lošonciovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologické stopy osídlenia z bronzovej a rímskej doby.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (1768, obnovený po 1854, pôvodný zvon 1612).

Text hesla

Holiša, Galsa — obec v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji v juhovýchodnej časti Lučenskej kotliny pri rieke Ipeľ, 179 m n. m.; 643 obyvateľov, 48,1 % slovenskej, 43,1 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1246 ako Galsa, 1773 Galsa, 1786 Galscha, 1808, 1863 – 1902 Galsa, 1907 – 13 Ipolygalsa, 1920 Galša, 1927 – 38 Galša, Galsa, 1938 – 45 Ipolygalsa, 1945 – 48 Galša, Galsa, 1948 Holiša.

Hoci prvá zmienka o Holiši pochádza z 1246, obec je staršieho pôvodu. Patrila Lošonciovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologické stopy osídlenia z bronzovej a rímskej doby.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (1768, obnovený po 1854, pôvodný zvon 1612).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 16. septembra 2019.

Holiša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holisa