Holice

Text hesla

Holice — mesto v Česku v Pardubickom kraji v okrese Pardubice na Východolabskej tabuli; 6,6 tis. obyvateľov (2019). Priemysel strojársky, kovospracujúci, drevársky, výroba športových potrieb. Cestná križovatka. Vzniklo v oblasti osídlenej koncom 13. stor. na základe nemeckej kolonizácie, písomne doložené 1396, pred 1493 mestečko. Výraznejší rozvoj na prelome 15. a 16. stor., od 1931 mesto.

Stavebné pamiatky: fara (1734), Kostol sv. Martina (1736 – 39, opravovaný 1831 – 32 a 1932). Africké muzeum – Památník Dr. Emila Holuba uschovávajúce o. i. časť zbierok holického rodáka, cestovateľa E. Holuba.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 6. mája 2019.

Holice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holice-0