holba

Text hesla

holba [nem.] —

1. media, sextarius — stará objemová (dutá) miera na tekutiny a sypaniny (tzv. suchá holba) odvodená od rímskej provinciálnej miery amfora augusta. Používala sa od 16. stor. do zavedenia metrického systému 1875. Na tekutiny sa používala tzv. budínska holba s obsahom 0,8484 l, uhorská holba s obsahom 0,8945 l alebo veľké množstvo lokálnych holieb (napr. bratislavská 0,90496 l);

2. valcovitá súdkovitá alebo kónická nádoba s uchom a so sklopným vrchnákom používaná na pitie piva. Zhotovovala sa z kovu (najmä z cínu), z dreva, zo skla alebo z keramiky a bývala zdobená reliéfnym alebo maľovaným dekorom.

Zverejnené v apríli 2010.

Holba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holba