Holašovice

Text hesla

Holašovice — miestna časť obce Jankov (386 obyvateľov, 2019) v Česku v Juhočeskom kraji 15 km od okresného mesta České Budějovice; okolo 150 obyvateľov.

Holašovice boli založené v polovici 13. stor., písomne doložené 1263. R. 1292 – 1848 patrili cisterciánskemu kláštoru vo Vyššom Brode.

Stavebné pamiatky: ucelený pamiatkový súbor vidieckej juhočeskej architektúry (tzv. ľudový barok) z 1840 – 80 pozostávajúci z 23 usadlostí (120 budov), pri ktorých sa zachovala základná dispozícia vrátane rozmiestnenia hospodárskych budov. R. 1995 boli Holašovice vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu a 1998 zapísané do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO. Vyhľadávaná turistická oblasť.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. mája 2019.

Holašovice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holasovice