Holá, Nina

Text hesla

Holá, Nina (Vilma), 18. 12. 1932 New York — krajanská spolková pracovníčka aktívna v americkoslovenskom kultúrnom živote v USA, manželka Jána Holého. R. 1955 spoluzakladateľka Slovensko-amerického klubu, 1982 – 90 podpredsedníčka Svetového kongresu Slovákov pre vých. štáty USA, od 2002 generálna tajomníčka Slovenskej ligy v Amerike. Spolupredsedníčka Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey, tajomníčka Ženskej jednoty a tajomníčka korporácie Slováka v Amerike. Nositeľka Pribinovho kríža II. triedy (2008) za šírenie slovenskej kultúry v USA.

Zverejnené v apríli 2010.

Holá, Nina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hola-nina