Hokovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hokovce, Egeg — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v doline Štiavnice vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, 135 m n. m.; 505 obyvateľov, 57,6 % slovenskej, 32,9 % maďarskej národnosti (2021). Miestne časti: Hokovce, Kráľovičová.

Obec je písomne doložená v roku 1245 ako Egueg, 1247 Egugeg, 1327 Egyegh, 1773 Egegh, Hockowitz, Hokowce, 1786 Egeg, Hokowecz, 1808 Egeg, Hochowce, v rokoch 1863 – 1913 Egeg, v roku 1920 Hokovce, Hochovce, v rokoch 1927 – 38 Hokovce, Egeg, 1938 – 45 Egeg (pripojená k Maďarsku), 1945 – 48 Hokovce, Egeg, v roku 1948 Hokovce.

Pôvodne patrila kláštoru premonštrátov v Šahách, v roku 1275 ju kráľ oslobodil od platenia daní a naturálnych dávok, v 1279 dostala právo slobodnej voľby richtára, v 1465 jarmočné právo. Do roku 1685 bola poplatná Turkom, neskôr patrila jezuitom, od roku 1776 biskupstvu a kapitule v Banskej Bystrici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V roku 1960 bola k Hokovciam pričlenená osada Kráľovičová (písomne doložená 1329 ako Kyralyffya), ktorá predtým patrila k Horným Semerovciam a do začiatku 15. stor. bola samostatnou obcou.

Archeologické nálezy: z neolitu, eneolitu a bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: pôvodne ranogotický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1260, prestavaný v polovici 15. stor., zbarokizovaný v 1. polovici 18. stor.), neskoroklasicistická kúria z polovice 19. stor., socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 19. stor. V miestnej časti Kráľovičová neskorobarokový kaštieľ (1763, 1830 klasicisticky upravený).

V katastri Hokoviec sú minerálne pramene.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. júna 2023.

Hokovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hokovce