Hokitika

Text hesla

Hokitika — prístavné mesto na Novom Zélande v strednej časti západného pobrežia Južného ostrova; 3,6 tis. obyvateľov (2018). Založené 1864 ako banské mesto, najväčší rozvoj dosiahlo v 70. rokoch 19. stor. v období zlatej horúčky, 1866 najľudnatejšie mesto západného pobrežia. Výroba suvenírov z nefritu.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. mája 2019.

Hokitika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hokitika