Hojč, Samuel

Text hesla

Hojč, Samuel, 16. 11. 1806 Brezno – 24. 7. 1868 Vatya, Maďarsko — slovenský evanjelický kňaz, autor národných obrán, statkár. Študoval v Prešove a Tübingene, po pôsobení v cirkevnej službe sa od 1859 venoval správe vlastného veľkostatku. Anonymne publikoval národné obrany Máme sa stať Maďarmi? (Sollen wir Magyaren werden?, 1833) a Apológia uhorského slavizmu (Appologie des ungarischen Slawismus, 1843) namierené proti násilnej maďarizácii a šíreniu nacionalizmu prostredníctvom veľkomaďarskej idey, ktoré vyšli v nemeckom jazyku a získali značný ohlas v zahraničí. Zapojil sa do revolúcie 1848 – 49, po nej sa stiahol z národného hnutia. Publikoval aj práce z právnych dejín protestantských cirkví.

Zverejnené v apríli 2010.

Hojč, Samuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hojc-samuel