Hohmichele

Text hesla

Hohmichele, aj Hochmichele — archeologická lokalita v Nemecku v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko v blízkosti opevneného hradiska Heuneburg. Neskorohalštatská kniežacia mohyla (priemer 75 m, výška 13 m) z 600 – 550 pred n. l., v ktorej sú pochovaní príslušníci kniežacej dynastie z Heuneburgu.

Počas výskumu mohyly (1936 – 38, 1954 – 56 a 1960) bolo odkrytých 13 hrobov, staršie sú kostrové, mladšie žiarové. Asi v strede mohyly bol hlavný hrob, hrobová komora (5,63 x 3,48 m) bola vyplienená lupičmi, pri jej stene sa našli pozostatky štvorkolesového bohato zdobeného voza a milodary (náhrdelníky so sklenými a jantárovými perlami, bohato zdobený kožený opasok, zvyšky tkanín z drahocenného odevu, vrkoč z ľudských vlasov, konská srsť). V skupine ďalších štyroch vykradnutých hrobov sa našli pozostatky keramiky štýlu Alb-Salem a v šiestom hrobe v drevenej komore ležali muž a žena na teľacej koži, pričom dve tretiny komory zaberal pôvodne štvorkolesový voz s bohatými súčasťami konského postroja. Medzi nálezmi vynikajú najmä spony, kovanie opaska, zdobený kožený tulec s 51 šípmi a bronzové nádoby. V siedmom hrobe ležala v úzkej rakve veľmi štíhla žena a v ďalšom, vedľajšom hrobe ležal muž. Okolo mohyly je skupinka ďalších 21 menších mohýl, niektoré z nich boli zrejme zničené pri stavbe štvorbokej keltskej svätyne.

Zverejnené v apríli 2010.

Hohmichele [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hohmichele