Hohenloheovci

Text hesla

Hohenloheovci [hóenlóe-] (Hohenlohe) — nemecký šľachtický rod usadený pôvodne vo Fransku. Prvá písomná zmienka (ako páni z Weikerheimu) pochádza z polovice 12. stor., od 1178 sa Hohenloheovci začali nazývať podľa hradu Hohenloch (pri Uffenheime, Bavorsko), ktorý ležal na strategickom mieste na ceste z Frankfurtu nad Mohanom do Augsburgu. Už od 13. stor. sa rod začal deliť a delenie pokračovalo aj v rámci dvoch hlavných línií: Hohenloheovci-Neuensteinovci (Hohenlohe-Neuenstein) prijali protestantizmus a 1764 sa stali ríšskymi kniežatami, Hohenloheovci-Waldenburgovci (Hohenlohe-Waldenburg) zostali katolíkmi a kniežací titul získali 1744. Väčšia časť rodových území pripadla 1806 Württembersku a menšia Bavorsku.

Zverejnené v apríli 2010.

Hohenloheovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hohenloheovci