hofmajster

Text hesla

hofmajster [nem.] — správca panovníckeho alebo kniežacieho dvora v strednej Európe (Nemecko, Rakúsko, Česko). Doložený od začiatku 13. stor., jeho kompetencie neboli jasné, pôvodne však jeho hlavnou úlohou bolo pravdepodobne dohliadať na dvorskú čeľaď. Od polovice 14. stor. prestíž jeho úradu vzrástla, hofmajster (magister curiae regiae) bol zodpovedný za chod celého dvora i za dodržiavanie ceremoniálu a dostával aj rôzne diplomatické úlohy. V Česku od 15. stor. fungoval aj úrad zemského hofmajstra (summus magister curiae), ktorý bol druhým najvyšším zemským úradom a bol obsadzovaný členmi najvýznamnejších šľachtických rodín.

Zverejnené v apríli 2010.

Hofmajster [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hofmajster