Hoffman, Melchior

Text hesla

Hoffman, Melchior, aj Hofmann, asi 1495 Schwäbisch Hall – 1543 Štrasburg — nemecký kazateľ a vizionár. Pôvodne sa vyučil za kožušníka, už ako mladík sa nadchol pre myšlienku reformácie a učenie M. Luthera. Spočiatku kombinoval obchodné cesty s náboženskou misiou, od 1523 pôsobil ako kazateľ v Livónsku v meste Derpt (nem. Dorpat, dnes Tartu), ktoré bol pre svoje kontroverzné kázne donútený opustiť. Od 1526 bol kazateľom v Štokholme, krátko v Lübecku a 1527 – 29 v Kiele. Jeho chiliastické názory, fantastické interpretácie Svätého písma a apokalyptické očakávania konca sveta ho priviedli k úplnému odklonu od Lutherovho poňatia reformácie. R. 1530 sa pripojil k novokrstencom a odišiel do Frízska, kde pokrstil asi 300 ľudí, 1532 založil komunitu aj v Emdene. R. 1533 bol v Štrasburgu, kde chcel vybudovať Nový Jeruzalem (Božiu ríšu), uväznený a odsúdený na doživotie; zomrel vo väzení.

Zverejnené v apríli 2010.

Hoffman, Melchior [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoffman-melchior