Hof

Text hesla

Hof — mesto v Nemecku v spolkovej krajine Bavorsko; 46-tis. obyvateľov (2018). Priemysel textilný, strojársky, pivovarnícky, elektrotechnický. Dopravná križovatka, letisko. Založené okolo 1200, prvýkrát spomínané 1214.

Stavebné pamiatky: evanjelický mestský farský kostol Sankt Lorenz (doložený 1214, viackrát prestavaný), pôvodne gotický kostol Sankt Michaeliskirche (2. polovica 15. stor., prestavaný v 19. stor.), renesančná radnica (1563 – 66), divadlo, múzeum.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. júna 2019.

Hof [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hof