hodvábnicovité

Popis ilustrácie

Hodvábnica múrová

Text hesla

hodvábnicovité, Colletidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad blanokrídlovce (Hymenoptera), nadčeľaď včely (Apoidea). Malé až stredne veľké (4 – 15 mm dlhé) včely, ktoré používajú na hniezda zvyčajne chodbičky v hlinených stenách opustených inými druhmi hmyzu alebo chodbičky v dreve a rastlinných stonkách. Patria sem dve podčeľade, Colletinae a Hylaeinae. Druhy z podčeľade Colletinae majú chlpatú hruď a zvyčajne výrazné plsťovité pásky na brušku, patrí sem napr. 8 – 12 mm dlhý druh hodvábnica múrová (Colletes succinctus), ktorý je dobrým opeľovačom rastlín; hniezdi na sprašových pôdach. Drobné čierne druhy z podčeľade Hylaeinae chĺpky nemajú, samce sa od samíc odlišujú žltkastou škvrnou na tvári; patrí sem napr. hojný druh Hylaeus communis hniezdiaci v rôznych typoch dutín.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

Hodvábnicovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hodvabnicovite