Hodonín

Text hesla

Hodonín — mesto v Česku v Juhomoravskom kraji v Dolnomoravskom úvale na pravom brehu Moravy na hranici so Slovenskom, administratívne stredisko okresu Hodonín; 25-tis. obyvateľov (2019). Stredisko obchodu a služieb úrodnej poľnohospodárskej a ťažbovej (ťažba lignitu, ropy a zemného plynu) oblasti. Priemysel strojársky, drevársky, potravinársky, tabakový (od 1783), stavebných materiálov (1911 najväčšia tehelňa v strednej Európe), energetický (tepelná elektráreň, výkon 355 MW). Dopravná križovatka, cestný a železničný hraničný priechod, prístavisko na turistickej vodnej ceste Baťov kanál.

Mesto vzniklo pri vodnom hrade z 11. stor., spomínané 1169 ako castellanus de Godonin, od 1228 mesto, ktoré spolu s hradom tvorilo obrannú pevnosť na česko-uhorskom pohraničí, niekoľkokrát dobyté a vypálené. Jeho rozvoju výrazne pomohlo napojenie na železnicu (1841 bola spojazdnená tzv. Severná Ferdinandova dráha, 1891 spojenie s Holíčom). R. 1978 získalo štatút kúpeľného mesta. Rodisko T. G. Masaryka.

Stavebné pamiatky: zámok (17. stor., na mieste hradu z 11. stor., barokovo upravený v 18. stor., sídlo Masarykovho múzea), barokový farský Kostol sv. Vavrinca (1780 – 86), baroková Kaplnka Sv. kríža (1720 – 22), secesná mestská radnica (1904), Dom umenia (1913, prestavaný 1941, galéria výtvarných umení), socha T. G. Masaryka (1931). Kúpele pri prameňoch jodobrómových vôd zamerané na liečenie cievneho a obehového systému. Zoologická záhrada. V okolí vinohrady.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 6. mája 2019.

Hodonín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hodonin