Höchstädt an der Donau

Text hesla

Höchstädt an der Donau [-štet] — mesto v Nemecku v spolkovej krajine Bavorsko na severnom brehu Dunaja; 6,7 tis. obyvateľov (2018). Priemysel strojársky, kovoobrábací (vodárenské potrubie), drevársky (píla), výroba hračiek.

Písomne doložené 1081, od 1280 mesto. Počas vojny o španielske dedičstvo tam 20. 9. 1703 bavorské a francúzske oddiely zvíťazili nad rakúskou armádou. Boje na hornom toku Dunaja boli ukončené rozhodujúcou bitkou 13. 8. 1704, v ktorej boli bavorsko-francúzske oddiely porazené spojenou rakúskou a anglicko-nizozemskou armádou pod vedením princa Eugena Savojského a vojvodu z Marlborough. Táto bitka vošla do britských dejín pod označením Battle of Blenheim (bitka pri Blenheime) podľa skomoleného názvu dediny Blindheim, pri ktorej Angličania bojovali.

Stavebné pamiatky: renesančný zámok (16. stor.), neskorogotický farský kostol (prelom 15. – 16. stor.), neogotická radnica (polovica 19. stor., dnes vlastivedné múzeum), pomník na pamiatku bitky 1704 (1954).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. júna 2019.

Höchstädt an der Donau [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hochstadt-der-donau