hobľovanie

Text hesla

hobľovanie — obrábanie najčastejšie rovinných plôch kovov alebo dreva nožom pohybujúcim sa po ploche. Kovy sa hobľujú na hobľovačkách, v ktorých obrobok upnutý na stole stroja vykonáva priamočiary pohyb do rezu, nástroj (špeciálny nôž) sa posúva vždy v úvrate hlavného pohybu. Výhodou hobľovania je jednoduchý ľahko nastaviteľný nástroj (hobľovací nôž), keďže je však málo produktívne, nahrádza sa frézovaním. Drevo sa hobľuje ručne hoblíkom, pri strojovom obrábaní dreva ide o frézovanie (obrábací nôž rotuje).

Text hesla

hobľovanie — obrábanie najčastejšie rovinných plôch kovov alebo dreva nožom pohybujúcim sa po ploche. Kovy sa hobľujú na hobľovačkách, v ktorých obrobok upnutý na stole stroja vykonáva priamočiary pohyb do rezu, nástroj (špeciálny nôž) sa posúva vždy v úvrate hlavného pohybu. Výhodou hobľovania je jednoduchý ľahko nastaviteľný nástroj (hobľovací nôž), keďže je však málo produktívne, nahrádza sa frézovaním. Drevo sa hobľuje ručne hoblíkom, pri strojovom obrábaní dreva ide o frézovanie (obrábací nôž rotuje).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hobľovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoblovanie