hoblík

Popis ilustrácie

Hoblík

Text hesla

hoblík — nástroj na ručné opracúvanie dreva (hobľovanie); skladá sa z telesa hoblíka, klina, klopky noža a držadla. Podľa druhu práce, na ktorú sa hoblík používa, sa rozlišuje hladič, klopkár, rovnač, rímsovník, člnkár, drážkovač ap.

Zverejnené v apríli 2010.

Hoblík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoblik