Hoa Lu

Text hesla

Hoa Lu — archeologická lokalita v sev. Vietname v provincii Ninh Binh asi 65 km juž. od Hanoja. Pôvodne nové hlavné mesto samostatného vietskeho štátu Dai Co Viet (→ Dai Viet) vzniklo na mieste staršej osady Hoa Lu. R. 968 prestavané na pevnosť vietskym panovníkom Dinh Bo Linhom (Dinh Tien Hoang), sídelné mesto nezávislých vietskych dynastií Dinh (968 – 979) a Raná Le (980 – 1009). Zachovaná pevnosť s hradbami (10. stor.), kamenný stĺp s buddhistickými sútrami (10. stor.), rodové chrámy vietskych dynastií Dinh a Le (10. – 11. stor.) a mauzóleum Dinh Bo Linha (15. stor.).

Text hesla

Hoa Lu — archeologická lokalita v sev. Vietname v provincii Ninh Binh asi 65 km juž. od Hanoja. Pôvodne nové hlavné mesto samostatného vietskeho štátu Dai Co Viet (→ Dai Viet) vzniklo na mieste staršej osady Hoa Lu. R. 968 prestavané na pevnosť vietskym panovníkom Dinh Bo Linhom (Dinh Tien Hoang), sídelné mesto nezávislých vietskych dynastií Dinh (968 – 979) a Raná Le (980 – 1009). Zachovaná pevnosť s hradbami (10. stor.), kamenný stĺp s buddhistickými sútrami (10. stor.), rodové chrámy vietskych dynastií Dinh a Le (10. – 11. stor.) a mauzóleum Dinh Bo Linha (15. stor.).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hoa Lu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoa-lu