Hnutie koncilovej obnovy

Text hesla

Hnutie koncilovej obnovy, HKO — hnutie katolíckeho duchovenstva, ktoré vzniklo na jar 1968 ako súčasť demokratizácie spoločnosti po januári 1968 namiesto prorežimného Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva (MHKD) s cieľom aktivizovať náboženský život. Jeho náplň vymedzil Akčný výbor katolíckeho duchovenstva zvolený 21. 3. 1968. Aby ani názov nepripomínal skompromitované MHKD, bolo 13. – 14. 5. 1968 na Velehrade ustanovené Dielo koncilovej obnovy ako celoštátna náboženská organizácia katolíckych laikov a duchovných.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnutie koncilovej obnovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnutie-koncilovej-obnovy