hnRNA

Text hesla

hnRNA — skratka heterogénnej ribonukleovej kyseliny.

Text hesla

hnRNA — skratka heterogénnej ribonukleovej kyseliny.

Zverejnené v apríli 2010.

HnRNA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnrna