hnojovka

Text hesla

hnojovka — tmavo sfarbená tekutina s rôznym obsahom živín, ktorá sa uvoľňuje z uloženého maštaľného hnoja vplyvom pôsobenia dažďovej vody. Používa sa na hnojenie plodín, a najmä trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky).

Text hesla

hnojovka — tmavo sfarbená tekutina s rôznym obsahom živín, ktorá sa uvoľňuje z uloženého maštaľného hnoja vplyvom pôsobenia dažďovej vody. Používa sa na hnojenie plodín, a najmä trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hnojovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnojovka