hnilovka

Text hesla

hnilovka, Saprolegnia — rod riasoviek, čeľaď hnilovkovité. Huby s podhubím zloženým z hustých chumáčov. Patrí sem okolo 22 druhov, napr. saprotrofický alebo na rybách, rakoch a iných vodných živočíchoch parazitujúci druh hnilovka cudzopasná (Saprolegnia parasitica) a na žiabrach sladkovodných i akváriových rýb parazitujúca hnilovka hojná (Saprolegnia ferax), ktorá zapríčiňuje ich hromadný úhyn.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

Hnilovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnilovka