Hnilec

Text hesla

Hnilec — obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji v severnej časti Volovských vrchov (súčasť Slovenského rudohoria) v doline Hnilca, 651 m n. m.; 415 obyvateľov (2019). Miestne časti: Delava, Hnilec.

Písomne doložená 1315 ako Guinicz, 1863, 1873 – 82 Nagyhnilec, 1888 – 95 Nagyhnyilec, 1898 – 1902 Nagyhnilec, 1907 – 13 Nyilas, 1920 – 26, 1954 Hnilec; 1926 – 54 pričlenená k Spišskej Novej Vsi.

Vznikla po 1290, keď na ňu dostali donačnú listinu Batyz, Mikuláš a dedičný richtár Pecold. Pôvodne banícka obec s hámrami a ťažbou striebornej rudy (13. – 14. stor.). V súčasnosti rozvíjajúce sa turistické (blízkosť Slovenského raja) a športové stredisko s dobrými lyžiarskymi podmienkami. Sídliskové nálezy z praveku a povrchové stredoveké banské diela.

Stavebné pamiatky: barokový kaštieľ (2. polovica 18. stor., v 20. stor. prestavaný), neogotický rímskokatolícky Kostol Panny Márie (1894 – 97).

Zverejnené v apríli 2010.

Hnilec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnilec