hniezdovanie

Text hesla

hniezdovanie — v lexikografickej praxi postup, pri ktorom sa z úsporných príčin spracúvajú v rámci jedného hesla, t. j. v jednej heslovej stati, tzv. hniezde: a) vo výkladových slovníkoch časté a pravidelné typy odvodených slov, napr. v hesle doktor sa už bez ďalšieho výkladu uvádza prechýlené ženské podstatné meno doktorka; b) v encyklopédiách jednotlivé významy viacvýznamových slov (homonymá), pričom jednotlivé významy sa číslujú a ako kvalifikátor sa uvádza skratka vedného odboru, napr. v hesle hlava sa ako prvý uvádza biologický význam pojmu (predná, resp. horná, zvyčajne od ostatného tela... oddelená časť tela živočíchov...), ako druhý strojársky význam (hlava valca – časť spaľovacieho motora uzatvárajúca jeho valec...) atď.

Text hesla

hniezdovanie — v lexikografickej praxi postup, pri ktorom sa z úsporných príčin spracúvajú v rámci jedného hesla, t. j. v jednej heslovej stati, tzv. hniezde: a) vo výkladových slovníkoch časté a pravidelné typy odvodených slov, napr. v hesle doktor sa už bez ďalšieho výkladu uvádza prechýlené ženské podstatné meno doktorka; b) v encyklopédiách jednotlivé významy viacvýznamových slov (homonymá), pričom jednotlivé významy sa číslujú a ako kvalifikátor sa uvádza skratka vedného odboru, napr. v hesle hlava sa ako prvý uvádza biologický význam pojmu (predná, resp. horná, zvyčajne od ostatného tela... oddelená časť tela živočíchov...), ako druhý strojársky význam (hlava valca – časť spaľovacieho motora uzatvárajúca jeho valec...) atď.

Zverejnené v apríli 2010.

Hniezdovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hniezdovanie