hnidák

Text hesla

hnidák — hovorový názov pre druh oman hnidákový.

Text hesla

hnidák — hovorový názov pre druh oman hnidákový.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

Hnidák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnidak