hnané stroje

Text hesla

hnané stroje — technické systémy (zariadenia, stroje) poháňané hnacími strojmi, využívajúce ich mechanickú pohybovú energiu na úpravu materiálov (napr. sústruh pomocou dodávanej mechanickej energie z elektrického motora mení tyčový materiál na vysústruženú súčiastku), prepravu materiálov, výrobkov a iných z miesta na miesto (zdvíhacie zariadenia, žeriavy, dopravníky, prepravné systémy, čerpadlá, kompresory, výrobné stroje). Hnané stroje sú aj zariadenia na tepelné spracovanie (→ kaliaca pec a i.) a vykurovacie systémy, v ktorých sa zahrieva teplonosné médium (voda alebo vzduch) a prepravuje sa na miesto, kde je potrebné.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnané stroje [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnane-stroje