hnacia sústava

Text hesla

hnacia sústava — súbor zariadení, ktoré zabezpečujú tok energie od zdroja pohybu (motor) až po vlastný pracovný prvok zariadenia alebo skupiny na ovládanie pohonu. Hnacia sústava vozidla zvyčajne pozostáva z motora, spojky, prevodovky, diferenciálu, hriadeľov, kolies a ovládacích prvkov, hnacia sústava motorových lodí z motora, prevodovky, hriadeľového vedenia s vrtuľou a z ovládania.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnacia sústava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnacia-sustava