hnacia náprava

Text hesla

hnacia náprava — zariadenie, ktoré spája dve protiľahlé kolesá s rámom (karosériou) vozidla a prenáša energiu hnacej jednotky (motora) na podložku (cesta, terén, koľajnica, lano), čím vyvoláva pohyb vozidla.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnacia náprava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnacia-naprava