hmotnostný výkon

Text hesla

hmotnostný výkon — výkon dopravného prostriedku (zariadenia) pripadajúci na jednotku hmotnosti; vyjadruje sa v W/kg, kW/t a nesprávne aj v konských silách na kilogram.

Zverejnené v apríli 2010.

Hmotnostný výkon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hmotnostny-vykon