hmotnica

Text hesla

hmotnica — súčtová čiara graficky znázorňujúca zásobu a spotrebu zeminy pri zemných prácach v celej dĺžke trasy cestnej komunikácie. Jej stúpajúca vetva zodpovedá zásobe (výkopu), klesajúca vetva spotrebe (násypu); vrcholy ležia na prechodoch trasy z výkopu do násypu, strmé sklony označujú miesta s veľkým rozsahom zemných prác, v úseku mosta alebo estakády je jej priebeh vodorovný. Hmotnica slúži na posúdenie vhodnosti návrhu výškového vedenia trasy, na určenie objemu výkopových a násypových prác i na určenie optimálnej vzdialenosti rozvozu zemných hmôt.

Zverejnené v apríli 2010.

Hmotnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hmotnica