hmatonožce

Text hesla

hmatonožce, Pedipalpa, klieštiky — rad z podkmeňa klepietkavce (Chelicerata), trieda pavúkovce. Majú bičovitý, do vláknitého bohato článkovaného výbežku bez koncových pazúrikov pretiahnutý prvý pár nôh (preto sú v staršom systéme nazývané aj bičiare alebo bičovce), ktorý slúži na hmat a orientáciu v noci (cez deň sa ukrývajú v dierach, pod kameňmi, kôrou ap.), a silný druhý pár končatín (hmatadiel) s mnohými tŕňmi, ktorý slúži na mechanické usmrtenie koristi, ktorú pomocou klepietok rozomelú a vycicajú. Živia sa článkonožcami a menšími obojživelníkmi. Hmatonožce sú oddeleného pohlavia, samičky kladú vajíčka do vaku na brušku alebo do vyhrabaných dier. Patrí sem okolo 160 tropických druhov s rozličnou dĺžkou (3 – 75 mm).

Zverejnené v apríli 2010.

Hmatonožce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hmatonozce