hľuzovicovité

Text hesla

hľuzovicovité, Terfeziaceae — čeľaď z kmeňa vreckaté huby (Ascomycota), trieda Ascomycetes. Patria sem napr. druhy Terfezia arenaria, Terfezia boudieri a Tyrmania nivea vyskytujúce sa v Afrike, na Balkánskom polostrove a Strednom východe; hovorovo nazývané púštne podzemné huby.

Zverejnené v apríli 2010.

Hľuzovicovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hluzovicovite