Hlučín

Text hesla

Hlučín — mesto v Česku v Moravskosliezskom kraji v okrese Opava v Opavskej pahorkatine 10 km severozápadne od Ostravy; 14-tis. obyvateľov (2018). Priemysel strojársky, drevársky, stavebných materiálov, potravinársky. Založené v polovici 13. stor., 1742 – 1920 súčasť Pruska (nemecky Hultschin).

Stavebné pamiatky: zvyšky mestského opevnenia (1. polovica 16. stor.), pôvodne renesančný zámok (začiatok 16. stor.) s parkom a i. Severne od mesta sa nachádza vojenskotechnická pamiatka, areál československého opevnenia Hlučín-Darkovičky, najucelenejší komplex objektov vybudovaných na obranu republiky 1935 – 38.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. apríla 2019.

Hlučín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlucin