hlucháňovité

Popis ilustrácie

Hlucháň hôrny

Popis ilustrácie

Jariabok hôrny

Popis ilustrácie

Tetrov hoľniak

Text hesla

hlucháňovité, Tetraonidae — v starších zoologických systémoch čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad kurotvaré (Galliformes), v súčasnosti bažantovité. Vyskytujú sa v chladnejších oblastiach sev. pologule, na Slovensku napr. hlucháň hôrny (Tetrao urogallus; → hlucháň), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix; → tetrov) a jariabok hôrny (Tetrastes bonasia; → jariabok).

Zverejnené v apríli 2010.

Hlucháňovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hluchanovite