hltnosť turbíny

Text hesla

hltnosť turbíny — maximálne množstvo vody alebo pary pretekajúce vodnou alebo parnou turbínou za 1 sekundu a meniace pohybovú energiu vody alebo tepelnú energiu pary na mechanickú prácu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hltnosť turbíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hltnost-turbiny