Hlboké nad Váhom

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hlboké nad Váhom — obec v okrese Bytča v Žilinskom kraji v severnej časti Strážovských vrchov, 341 m n. m.; 975 obyvateľov (2021).

Obec vznikla v roku 1961 zlúčením Dolného Hlbokého (písomne doložené 1598 ako Hluboke, 1773 Alsó-Hlboke, Dolne Hlboke, 1786 Alschó-Hlboké, 1808 Alsó-Hluboké, Dolní Hluboké, Dolní Hlboké, 1863 Alsóhlboke, 1873 – 77 Alsóhloboke, 1882 – 1913 Alsómélyesd, 1920 – 61 Dolné Hlboké) a Horného Hlbokého (1268 Hulbuka, 1347 Holoboka, 1464 Hlwbok, 1467 Hlwboke, 1773 Felső-Hlboke, Horne Hlboke, 1786 Felschő-Hlboké, 1808 Felső-Hlboké, Horní Hluboké, Horní Hlboké, 1863 Felsőhlboke, 1873 – 77 Felsőhloboke, 1882 – 1913 Felsőmélyesd, 1920 – 61 Horné Hlboké), v rokoch 1971 – 98 bola pričlenená k Bytči ako jej miestna časť.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1993).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 15. júna 2023.

Hlboké nad Váhom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlboke-nad-vahom